• اپراتور گرامی
        چنانچه: نام کاربری فرد متقاضی من کارت شخصی را در اختیار دارید در قسمت مربوطه وارد نموده ، سپس بر روی دکمه ثبت نام من کارت شخصی کلیک نمایید.
      • چنانچه : فرد متقاضی من کارت قبلا ثبت نامی انجام نداده بر روی آیکون مربوطه کلیک نمایید.