• مدیریت - جستجوی درخواست ها
    شناسه شهروندی : کد ملی :
    تاریخ ثبت از :تاریخ ثبت تا :
    سازمان :
                                  
    ایجاد کننده :
                                  
    تلفن همراه :وضعیت رکورد :
   • مدیریت - فهرست درخواست های رسیدگی نشده
    ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی شماره موبایل رایانامه سازمان عملیات
    موردی جهت نمایش موجود نیست