• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
 
     
   • فرم درخواست پذیرندگی من کارت
    نام : *نام خانوادگی : *
    کدملی : *شماره شناسنامه : *
    شماره همراه : *شماره تلفن ثابت مغازه : *
    مودم اینترنت داخل مغازه : *نوع کاربری مغازه : *
    پهنای باند :
    آدرس مغازه : *کد پستی مغازه : *
    نام و نام خانوادگی (یکی از آشنایان) : *شماره تلفن (یکی از آشنایان) : *
    معرفی نسبت (یکی از آشنایان) : *معرفی شغل و آدرس محل کار (یکی از آشنایان) : *
    علت درخواست : *
     
    طول جغرافیایی: *  عرض جغرافیایی: *
    کد امنیتی  *