• نکات ضروری در هنگام استفاده از کارت


    1. این کارت قابل شارژ مجدد می باشد و شما می توانید از طریق مراکز شارژ و فروش اقدام به شارژ کارت پرداخت خود نمائید .

    2. برای جلوگیری از هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده ،چنانچه اقدام به شارژ کارت خود از طریق دکه های ویژه فروش و شارژ کارت می نمائید ، به عدد نشان داده شده بر روی نمایشگر مشتری دقت نمائید و یا پس از شارژ با استفاده از دستگاه کارتخوانی در آن مرکز قرار گرفته است موجودی کارت خود را چک نمائید . چنانچه برای شارژ کارت خود به مراکز فروش مانند سوپر مارکت ها و ... مراجعه می نمائید حتما مبلغ پرداخت شده خودر ا با فیش صادر شده تطبیق دهید.

    3.در هنگام ایستادن در اتوبوس دقت نمائید که کارت شما در فاصله 10 سانتی متری دستگاه قرار نگیرد (حتی از دورن کیف شما ) ، زیرا با هربار نزدیک شدن کارت به دستگاه کرایه سفر از موجودی کارت کسر می گردد و این مبلغ غیر قابل برگشت می باشد.

    4. در نگهداری کارت خود کوشا باشید زیرا از آنجائیکه موجودی شما بر روی کارت نوشته می شود بنابراین در صورت شکستگی ، آسیب دیدن چیپ داخل آن ، گم شدن و یا سوختن کارت پول شما قابل استرداد نمی باشد.

    تعداد بازدید :5204
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: