•  کاربرد های من کارت

    بلیت اتوبوس : سامانه هوشمند حمل و نقل درون شهری اتوبوسرانی در اسفندماه سال 1389 به بهره برداری رسید. در حال حاضر بالغ بر 2000 دستگاه اتوبوس مجهز به دستگاه کارتخوان بوده و روزانه به طور میانگین یک میلیون تراکنش دارد.

    بلیت قطارشهری : سامانه هوشمند پرداخت کرایه قطارشهری در اسفندماه 1390 به بهره برداری رسید و هم اکنون روزانه به طور میانگین صدهزار تراکنش دارد.

    ثبت نام و شناسایی در سیستم دوچرخه: پس از شروع به کار ایستگاه های دوچرخه سواری در مشهد، متقاضیان جهت دریافت دوچرخه از من کارت های رمزگذاری شده جهت شناسایی و دریافت دوچرخه استفاده می نمایند. 

     من کارت