• پنج شنبه،01 مهر 1400
 • ورود
 
     
   • من کارت شخصی

    • پروژه های راه اندازی شده : من کارت شخصی

    دوچرخه : پس از شروع به کار ایستگاه های دوچرخه سواری در مشهد، متقاضیان جهت دریافت دوچرخه از من کارت های رمزگذاری شده جهت شناسایی و دریافت دوچرخه استفاده می نمایند. 

    کارت رانندگان اتوبوسرانی : از زمان راه اندازی سامانه هوشمند اتوبوسرانی ، رانندگان از من کارت های شخصی سازی شده خود، جهت حضور و غیاب و شناسایی راننده قبل از حرکت اتوبوس استفاده می نمایند. در حال حاضر حدود 5000 راننده در اتوبوسرانی مشغول به خدمت می باشند.